Apologies to my international reader base for not blogging in English, after reading the latest edition of the Dutch "inside digital media" magazine on Flash versus Silverlight I felt compelled to clear up some misconceptions. [update] the English translation is now available in the comments

 
Ik kreeg vandaag "inside digital media" in de bus, en naast een interessante bijdrage van Serge Jespers over online TV, kon ik uiteraard niet over de headline "Is de dood van Flash nabij? Flash vs Silverlight 2.0" kijken, een artikel van Luc Jacobs, Managing Director bij GIALCO.

Op zich is dit uiteraard een leuk onderwerp om wat dieper op in te gaan, het is een vraag waar veel mensen mee bezig zijn. Dit maakt het dan ook des te noodzakelijker om informatie correct weer te geven en jammer genoeg lijkt me dat hier niet het geval.

Zal in deze post even een aantal quotes uitlichten:
 
"Facebook, MySpace, Google en eBay zijn niet in Flash gemaakt, maar dat is ongetwijfeld te wijten aan het feit dat op dat moment geen licentieakkoord gevonden werd met MacroMedia".

Een aantal opmerkingen hier:

  • Er is (en was nooit) een licentieakkoord nodig om Flash content te bouwen

  • Google maakt vrij veel gebruik van Flash (Google Finance, Google Maps streetview, Gmail, ...) Facebook zelf gebruikt Flash in mindere mate behalve dan door third party applicaties die het dan weer wel zeer regelmatig gebruiken. MySpace gebruikt veel Flash content onder andere voor zijn audio en video players. eBay maakt vrij weinig gebruik van Flash maar is dan weel weer een voorloper wat betreft het Adobe AIR platform waarbij hun applicatie wel in Flash opgezet is.

Het lijkt me persoonlijk vreemd om op te merken dat sites die voornamelijk tekst georienteerd zijn zoals Google en eBay niet in Flash gemaakt zijn. Dat is uiteraard niet de bedoeling, net zoals je die sites niet in Silverlight zou ontwikkelen. Voor alle duidelijkheid, Flash en Silverlight zijn geen alternatief voor XHTML/CSS/AJAX.

Overigens is in het hele artikel Macromedia fout geschreven, terwijl we inmiddels trouwens al drie jaar na de overname van Adobe zitten.
 
"... de overname van MacroMedia, ... vlak voor de boom van video op het web (maar waar bleef Microsoft toen?)"

De boom van online Flash video was een feit voor de overname door Adobe, het werd zelfs door verschillende analysten en Adobe zelf als een van de belangrijkste redenen voor de overname aangehaald.
 
"... of het nu Flash of Silverlight is, het zijn eigenlijk maar 'Plug-in players', stukjes code die dienen om bepaalde fabriekseigen bestandsformaten afgeleid van het XML-type te spelen"

Flash en Silverlight zijn inderdaad plug-ins, wat niet juist is is dat de Flash Player een bestandsformaat zou afspelen dat afgeleid is van XML. Het Flex framework maakt gebruik van een XML abstractie laag maar uiteindelijk wordt het allemaal compileerd naar een binair SWF bestand met ActionScript bytecode.
 
"Zo hebben zij al snel begrepen dat een van de zwakke punten van Flash juist diens binding met de Back-end was"

Dit moet ik tenstelligste tegenspreken, ik hoor dit wel vaker als argument terwijl het absoluut niet klopt. Sinds Flash MX 2004 en de Flex 1.5 dagen is er uitgebreide ondersteuning van communicatie met een back-end: SOAP web services, XML-RPC, persistent sockets, XML, Flash Remoting (geoptimaliseerde communicatie met de backend via binaire AMF packages in native ActionScript bytecode).
 
"Wellicht kunt u zich herinneren dat ook Flash 4 een system was waarvan de bestandsformaten fabriekseigen en gesloten waren; pas toen MacroMedia besloot om het Flash bestandsformaat 'open te stellen' had de explosieve groei plaats"

Het SWF bestandsformaat was open en gratis beschikbaar mits het akkoord gaan met een licentieovereenkomst sinds 1998, dat wil zeggen de Flash 3 dagen.

Sinds 1 mei 2008 en de lancering van het Open Screen Project zijn alle restricties hieromtrend opgeheven, iedereen is vrij om zijn eigen Flash ontwikkelingsomgeving of Flash Player te ontwikkelen en er zijn ook geen licentiekosten meer om een Flash Player op je hardware te laten draaien.

Dat de explosieve groei pas plaats had nadat Macromedia het bestandsformaat beschikbaar had gesteld heeft meer te maken met het feit dat het web nog in zijn kinderschoenen stond dan dat mensen iets gingen doen met dat SWF formaat om dat het open was.
 
"Adobe is begonnen de kracht van Open Source te verstaan met haar 'Flex' initiatief, dat een stap in de goede richting is, maar nog altijd te schuchter voor een bedrijf dat nog gebaseerd is op een model van gebruikslicenties voor haar softwareproducten."

Er wordt veeral onderschat hoe lang Adobe al bezig is met open source initiatieven en dat dit slechts een recent experiment is. Op de Adobe Open Source website (opensource.adobe.com) krijg je een mooi overzicht van de verschillende projecten (Flex SDK, Cairngorm, Extensible Metadata Platform (XMP), BlazeDS, Tamarin, ...)

Daarnaast maakt Adobe actief deel uit van groepen als het SQLite consortium, de ECMAScript stuurgroep etc. Ik denk dat je duidelijk kan stellen dat Adobe een een echt open platform werkt, waarbij het inderdaad commerciele tools heeft, maar je even goed met open source alternatieven aan de slag kan. Ik kan me niet uitspreken of dit ook het geval is bij Microsoft aangezien ik daar geen duidelijk zicht op heb.
 
Ik ben eerlijk gezegd teleurgesteld in dit artikel, met de nodige research was dit een mooie bijdrage geweest. Niemand is perfect maar bij een heel aantal punten moet ik me toch de nodige vragen stellen.
 

Posted
AuthorPeter
CategoriesGeneral